VIP Direct
22.6.2007 vydání­ č. 121

Kdo se stará o agendy Ministerstva informatiky?

ilustrativní obrázek Úvodem června bylo zrušeno Ministerstvo informatiky, o jehož kompetence se podělily především Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nechci teď polemizovat, zda to byl správný krok. Některé státy podobné ministerstvo mají, některé řeší agendu centrálním útvarem podřízeným premiérovi. Podstatné teď spíše je, zda vůbec a případně jak vláda zajišťuje aktivity, o které se dříve staralo MIČR. A o tom mám velké pochyby....celý článek

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací 2006 (Michal Šedivý)

ilustrativní obrázek Na konci loňského roku schválila vláda Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím - 2006. Součástí je i shrnutí politik a opatření uskutečňovaných se záměrem podpořit vědu a výzkum u nás. O realizaci těchto politik a opatření má brzy přinést informace zpráva Rady pro vědu a výzkum....celý článek

Analýza komunikace výzkum - výroba (Branislav Lacko)

ilustrativní obrázek V ČR zatím bohužel nedošlo k intenzivnímu propojení výzkumu na vysokých školách s potřebami praxe průmyslových firem; mnoho vysokých škol se jen formálně zajímá o potenciální možné partnery, se kterými by bylo vhodné komunikovat o možností využití jejich výsledků výzkumu. Důsledkem špatně probíhající, resp. neprobíhající, komunikace mezi výzkumem a výrobou je i pokles počtu inovací a patentů v ČR. ...celý článek

VIP Telegraf

Dohoda zemí EU na cenách Eurotarifu pro mobilní roaming

Členské země EU schválily regulaci cen mezinárodního mobilního roamingu. Maximální ceny tzv. Eurotarifu, který musejí operátoři do měsíce nabídnout svým zákazníkům (a do 3 měsíců jej automaticky aktivovat jako výchozí tarif), jsou stanoveny na 0,49 eur/min pro odchozí hovory a na 0,24 eur pro příchozí hovory. Operátoři mohou nadále nabízet vlastní roamingové tarify. Podrobnosti v článku J. Peterky.

Vláda jmenovala členy Rady vlády pro informační společnost

Předsedou řídícího výboru RVIS jako odborného poradního orgánu vlády pro oblast informační společnosti je předseda vlády a místopředsedy pak ministři financí, vnitra a průmyslu a obchodu. Výkonnou tajemnicí byla jmenována Jitka Pavlonová, která řadu let stála v čele SPIS. Mezi dálšími jmenovanými členy jsou např. předsedové ČSÚ a ÚOOÚ, zástupci vedení sdružení a asociací (SPIS, CACIO, APVTS, SPDČR) a náměstci některých dalších ministerstev.

Po LCS International získala Asseco Slovakia většinu i v Beritu

55 % podíl v brněnské firmě Berit získala Asseco Slovakia, součást skupiny Asseco s většinovým vlastníkem v Polsku. Berit dodává technologie a služby v oblasti geografických a provozně-technických informačních systémů, např. pro energetiku, a má pobočky v Německu a Švýcarsku. Po schválení transakce by měly Berit i další nedávno ovládnutá česká firma LCS International přejít pod vedení Asseco Czech Republic a být kótovány na varšavské burze.

Závěry konference Inside k e-governmentu v ČR

Třetí konference měsíčníku Inside věnovaná tématu e-governmentu v ČR přinesla mj. následující závěry. Je potřeba rozšířit povědomí o e-governmentu především v rolích starosta, tajemník, ředitelé odborů, legislativci, vedení resortů. Architektura systému by měla být založena na částečně centralizovaném back office a decentralizovaném front office umožňujícím všechny komunikační kanály, o něž uživatel stojí. Je třeba se přednostně soustředit na transakce a agendy s maximálním přínosem pro občana, podnikatele apod. Sdílené služby vyžadují sdílené financování mezi resorty, pro to je třeba vytvořit model a legislativu. Je třeba silná vedoucí osobnost, tou nemusí nutně být politik.

Hodnocení návrhů projektů v 1. ICT výzvě

Podle předběžných informací bylo do uzávěrky 1. ICT výzvy 7. rámcového programu EU podáno celkem 1838 návrhů projektů, které se ucházejí celkem o 1194 mil eur. Tzv. slyšení pro nejlépe umístěné integrované projekty má proběhnout v nadcházejících dnech, předběžné výsledky hodnocení projektů a první pozvánky k negociacím se očekávají v polovině července.

O VIP Direct

CO TO JE

E-newsletter obsahující výběr posledních příspěvků Virtuálního inovačního parku (VIP) - informační služby, kterou provozujeme již od roku 1995. Je zasílán každé tři týdny e-mailem více než 8 tisícům odběratelů. V každém vydání najdete stručný přehled s odkazem na konkrétní web adresu a další aktuality týkající se rozvoje informační společnosti a ekonomiky (některé texty nejsou na webu publikovány).

KOPÍROVÁNÍ V PLNÉM ZNĚNÍ DOVOLENO

Považujete-li VIP Direct za užitečný pramen informací, budeme rádi, když tuto zprávu (bez úprav) přepošlete svým kolegům nebo známým. Uvítáme rovněž vaše náměty, tipy a kritické připomínky. Pro komunikaci s námi používejte výhradně adresu uvedenou v následující patičce.

CHRÁNÍME VAŠE SOUKROMÍ

Nehodláme VIP Direct zneužívat k zasílání reklamních zpráv nebo jiných forem spamu. Chráníme vaše soukromí - vaše adresy nejsou k dispozici třetím stranám.


Vydává
FIRST innovation park

Naši členové
FIRST Innovation Park © 2006-2007 | e-mail: vip@park.cz | tel: 541 143 039