VIP Direct
13.3.2007 vydání­ č. 118

Vzestup kreativní­ třídy (5)

ilustrativní obrázek V pátém pokračování o knize Richarda Floridy The Rise of the Creative Class se budeme věnovat hodnotám a motivačním faktorům, které jsou charakteristické pro zástupce kreativní třídy. Na základě vlastních interview a dostupných průzkumů seskupil autor normy chování, vyznávané hodnoty a osobní postoje do tří základních skupin....celý článek

ICT ve Strukturálních fondech (Vít Skála)

ilustrativní obrázek Rokem 2007 začalo nové sedmileté programovací období EU, ve kterém má česká republika možnost ze strukturálních fondů EU a kohezního fondu získat celkem cca 770 mld. Kč, tj. 100 mld. ročně. Prioritou, která se průřezově táhne téměř všemi opatřeními, je rozvoj ICT....celý článek

Když cesta je cíl aneb jak dál ke znalostní společnosti (Michal Šedivý)

ilustrativní obrázek 40 str. studie Na cestě ke znalostní společnosti. Část druhá: Jak dál ... ? vydána Institutem pro sociální a ekonomické otázky navazuje na předchozí publikaci Na cestě ke znalostní společnosti. Část první: Kde jsme ... ?. Autoři vedení Petrem Matějů v ní přinášejí zásadní doporučení pro řešení problémů českého školství....celý článek

Konec zahraničních komor v ČR?

ilustrativní obrázek Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo novelu Zákona o hospodářských stycích se zahraničím, podle níž by aktivity zahraničních komor měla řídit Česká hospodářská komora (HK). Podle jejího prezidenta Jaromíra Drábka mnohé z takto založených komor nevykazují žádnou činnost a nemusí ani zveřejňovat zprávy o svém hospodaření....celý článek

VIP Telegraf

Návrh zákona o eGovernmentu k veřejné diskusi

Ministerstvo informatiky připravilo návrh Zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci, tzv. zákon o e-governmentu. 44 stran paragrafovaného znění obsahuje i důvodovou zprávu. Do 13. dubna lze posílat připomínky v rámci veřejné diskuse na webu MIČR.

Estonsko první zemí s hlasováním do parlamentu po Internetu

Estonsko je první zemí na světě, kde mohli občané využít internetového hlasování při parlamentních volbách s autentizací ID kartou. Internetový kanál využilo asi 5 % hlasujících celkem a asi pětina těch, kteří hlasovali v předkole (možnost hlasování mimo svůj volební okrsek).

Google nabízí sadu aplikací pro menší firmy a školy

Google uvolnil na trh sadu hostovaných web aplikací Google Apps Premier Edition, která je zaměřena na menší firmy a školy. Obsahuje Gmail, komunikátor Gtalk, Google Calendar, textový a tabulkový procesor Docs & Spreadsheets a nástroje pro tvorbu web stránek. V ceně 50 USD na rok je 10 GB datového prostoru a 99,9 % garance provozu pro mailový účet a nepřetržitá telefonní podpora. Do 30.4. lze vyzkoušet zdarma. Bezplatná verze Google Apps Standard Edition zahrnuje 2 GB datového prostoru, reklamní obsah a je bez garantované podpory.

Vítězové soutěže Creative Mobile Award 2006

Vítězem 5. ročníku soutěže Creative Mobile Award o nejlepší mobilní aplikaci roku 2006 se stala firma AutoLocator s aplikací Záchrana života a zdraví při dopravní nehodě. V případě vážné havárie vyšle automaticky nouzový signál s přesnou polohou vozidla na Pult centrální ochrany, aby mohl operátor kontaktovat záchranáře a policii. Manuální spojení navíc umožní stisknout tlačítko na palubní desce, kterým se naváže hlasové spojení zevnitř vozu. Operátor tak slyší vše, co se ve voze děje a může přivolat nutnou pomoc přesně na místo. Druhé místo získala mapová aplikace firmy Noel & Webb a třetí e-learningová aplikace firmy Softmatch.

Unicorn založil vlastní vysokou školu ICT

Pod názvem Unicorn College založila firma Unicorn vlastní vysokou školu. Výuka bude zahájena od zimního semestru 2007 ve třech bakalářských oborech - management ICT projektu, informační technologie a ekonomika a management. Výše školného je 30000 Kč za semestr s možností stipendia až do výše 100 %. Přihlášky lze podávat do 30.3.

Březen měsíc internetu letos pro znevýhodněné

Březen měsíc internetu je letos zaměřen na osoby se zdravotním postižením, seniory, rodiče na mateřské dovolené a nezaměstnané. Kromě tradičních konferencí Junior Internet a E-learning představuje Burzu práce s nabídkami pro osoby se zdravotním postižením a bezplatnou Internet Poradnu s archivem 11500 zodpovězených dotazů z oblasti zdravotního postižení, drog a závislosti, zaměstnanosti, menšin a cizinců. 17.3. se koná v Praze opět konference INSPO, která představí Online centrum znakového překladu či využití navigace GPS, web kamer a detekčních čidel v životě lidí se zdravotním postižením.

CACIO vyhlásila IT projekt roku 2006

Česká asociace IT manažerů (CACIO) vyhlásila výsledky soutěže IT projekt roku 2006. Z 23 uživateli přihlášených projektů vybrala porota tři rovnocenné vítěze - Pokročilé plánování hutní výroby v Třineckých železárnách (dodavatelé IBM ČR a Logis), Distribuční a logistické centrum DLC Napajedla (U&SLUNO) a Systém pro optimalizaci listovniho doručování České pošty (MGEData).

Workshop na téma kyberkriminality a kyberterorismu 22.3. v Brně

22.3. od 13 hod pořádá Pracovní skupina pro právo a ICT na Právnické fakultě Masarykovy univerzity workshop na téma Mezinárodní úmluva o kyberkriminalitě a kyberterorismus. S přednáškou vystoupí prof. Joseph A. Cannataci, děkan Právnické fakulty University of Central Lancashire. Jednací řeč angličtina, vstup je otevřený po předchozí registraci na cyberspace@law.muni.cz.

Konference Školství a průmysl IT: sňatky z rozumu, 27.3.

27.3. od 15 hod pořádá Inside v pražském hotelu Diplomat konferenci Školství a průmysl IT: sňatky z rozumu, která proběhne formou úvodní přednášky a následné diskuse účastníků v pracovních skupinách se závěrečným vyhodnocením. V ČR již dnes chybí tisíce odborníků na informatiku. Počet absolventů VŠ je přitom téměr konstantní, zatímco poptávka po kvalifikované pracovní síle rychle roste. Existují oprávněné obavy, že kvůli nedostatku specialistů promeškají české firmy šanci k dalšímu růstu. Ani ti, kdo informatické obory VŠ dokončí, často nevyhovují potřebám ICT firem. Moderuje Petr Koubský.

O VIP Direct

CO TO JE

E-newsletter obsahující výběr posledních příspěvků Virtuálního inovačního parku (VIP) - informační služby, kterou provozujeme již od roku 1995. Je zasílán každé tři týdny e-mailem více než 8 tisícům odběratelů. V každém vydání najdete stručný přehled s odkazem na konkrétní web adresu a další aktuality týkající se rozvoje informační společnosti a ekonomiky (některé texty nejsou na webu publikovány).

KOPÍROVÁNÍ V PLNÉM ZNĚNÍ DOVOLENO

Považujete-li VIP Direct za užitečný pramen informací, budeme rádi, když tuto zprávu (bez úprav) přepošlete svým kolegům nebo známým. Uvítáme rovněž vaše náměty, tipy a kritické připomínky. Pro komunikaci s námi používejte výhradně adresu uvedenou v následující patičce.

CHRÁNÍME VAŠE SOUKROMÍ

Nehodláme VIP Direct zneužívat k zasílání reklamních zpráv nebo jiných forem spamu. Chráníme vaše soukromí - vaše adresy nejsou k dispozici třetím stranám.


Vydává
FIRST innovation park

Naši členové


FIRST Innovation Park © 2006-2007 | e-mail: vip@park.cz | tel: 541 143 039