VIP Direct
9. 10. 2006    vydání č. 111

VIP má 11 let

ilustrativní obrázekVirtuální inovační park (VIP) slaví 11 let a právě vychází 111. vydání newsletteru VIP Direct. Není to výročí naší firmy (ta je o pár let mladší), slavíme 11 let naší informační služby, která dala firmě jméno. Musím se přiznat, že si přesně nepamatuji den ani týden, kdy vznikly první web stránky VIP. Vím jen, že to bylo v září nebo říjnu 1995 na Ústavu informatiky FAST VUT v Brně a že to byla doba naivní euforie, kdy se zvědavě klikalo skoro na každý odkaz. ...celý článek

Čtenářům VIP Direct

Toto je první číslo newsletteru v HTML podobě a vzhledem k našemu výročí má i poněkud netradiční obsah. Pokud má Váš e-mailový klient potíže se správným zobrazením HTML obsahu nebo české diakritiky, dejte nám prosím vědět na adresu vip@park.cz. Děkujeme za spolupráci a doufáme, že omluvíte případné nedostatky při přechodu na nový formát.

O čem jsme psali...

Tři pilíře po třech letech

Kateřina Hodická, Komentáře, 4.1.2006

V prosinci 2002 jsme zde publikovali Tři pilíře VIP na podporu znalostní ekonomiky, kde jsme se snažili co nejjednodušeji zformulovat hlavní kroky, které by měla vláda na tomto poli udělat. S odstupem dvou let jsme se začali postupně ohlížet za tím, co se událo a změnilo. Po třech letech je tu pátá a poslední část tohoto ohlédnutí zaměřená na podporu vzdělanosti, vědy, výzkumu a vývoje.

Co změnit k lepšímu v 7. rámcovém programu

Vlastimil Veselý, Komentáře, 9.8.2005

Koncem minulého roku jsme na výzvu Technologického centra Akademie věd formulovali několik doporučení pro národní stanovisko k připravovanému návrhu 7. rámcového programu, který pak Evropská komise zveřejnila 6. dubna. Předkládáme tímto naše názory všem, kteří se nás ptají na to, co si myslíme o současné podobě rámcového programu EU pro podporu mezinárodního výzkumu a vývoje. Uvítáme k nim vaše komentáře nebo doplnění a posnažíme se je (v rámci možností projektu NETIES) prezentovat Evropské komisi.

Průzkum zájmu o 6. rámcový program EU

Přemysl Hoffmann, Komentáře, 29.4.2005

Jedním z cílů projektu NETIES je zmapovat zkušenosti a zájem středoevropských firem ohledně mezinárodních vývojových projektů spolufinancovaných z tzv. rámcových programů EU v ČR, Slovensku, Maďarsku, Polsku, Slovinsku a Estonsku. Za tímto účelem realizujeme průzkum mezi firmami v ČR, jehož průběžné výsledky z první části průzkumu shrnuje tento článek.

Inovace & Inspirace, Inteligence & Instinkt

Vlastimil Veselý, Informační společnost, 15.3.2005

Někdy začne racionální uvažování a inteligenční výbava fungovat až na základě citového vjemu nebo instinktu, které nemůžeme vědomě ovlivňovat. Někteří věří více na svoje (ať už vrozené či získané) instinkty, na inspiraci vnějšími impulsy. Jiní spoléhají spíše na svoji inteligenci a racionální kalkulaci. Na jednom přístupu staví věda, na druhém umění. Obojí může vést k úspěchu, společnou mají kreativitu. A té se daří nejlépe tam, kde jsou kromě talentu pro ni vhodné podmínky, stimulující společenské a ekonomické prostředí.

Nejsou všechny peníze stejné

David Uhlíř, Komentáře, 30.9.2004

Čtenářům VIP představujeme v pořadí pátou studii zabývající se podporou podnikatelství, inovací nebo výzkumu a vývoje. V srpnu 2004 ji vydala Evropská asociace regionálních rozvojových agentur pod názvem All money is not the same: SME access to finance. Obsahuje přehled různých nástrojů a zdrojů financování pro malé a střední podniky ve vztahu k fázi životního cyklu, ve kterém se firmy nacházejí. Konkrétní příklady z EU i dalších států zahrnují statistiky a odkazy týkající se např. úvěrů, půjček, sítí business andělů, venture capital fondů, IPO aj.

Strukturální fondy: jak na ně?

Vít Skála, Komentáře, 24.2.2004

Od května 2004 mohou české organizace podávat žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU. V ČR budou prostředky rozdělovány prostřednictvím pěti operačních programů a celková částka, kterou můžeme v letech 2004 - 2006 čerpat, bude větší než 45 mld Kč! Jak to celé bude probíhat?

Inovační systém v ČR a jeho nedostatky

Petr Holec, Komentáře, 16.12.2003

Aby náš výzkum získal finance i ze soukromé sféry, musí vyškolit vhodné lidi pro spolupráci s průmyslem a naučit je aktivně vyhledávat příležitosti, v nichž lze know-how jejich instituce uplatnit. Zároveň musejí výzkumníci přizpůsobit svou kulturu potřebám podnikatelské sféry, naučit se pracovat v týmech a zaměřit se na komplexnější problémy s praktickým využitím. Co tomu brání?.

Kdy se vyplatí e-aukce

Dalibor Wijas, E-business, 21.3.2003

Jaké první kroky podniknout a na co si dát pozor, než se obrátíte na firmu pořádající e-aukce? Na dotaz zaslaný ředitelem nákupu firmy Dakon do moderované e-konference VIP Forum přišla obsáhlejší odpověď. Podle autora zajištění úspěšně e-aukce jsou z 80 % přípravné organizační práce, z 10 % příprava software a z 10 % dohled nad samotnou on-line aukcí.

Tři pilíře VIP na podporu znalostní ekonomiky

Jiří Peterka a Vlastimil Veselý, Informační společnost, 2.12.2006

Cílem první verze dokumentu není vyčerpávající seznam s konkrétními recepty na řešení všech překážek rozvoje a bolavých pat. Naším záměrem je spíše poskytnout základní materiál pro veřejnou diskusi, jejíž výstupy mohou iniciovat zpracování podrobnější analýzy a návrhu opatření pro vládní instituce. Šíří svého záběru jdou Tři pilíře za hranice elektronických transakcí a služeb e-governmentu, neomezují se pouze na obor ICT, ale zahrnují také obecnější problémy v oblasti podpory podnikání, formování konkurenceschopné ekonomiky a vzdělané společnosti.

Chyťte je, dokud jsou mladí

Vlastimil Veselý, Interview & Success stories, 14.10.2002

Opravdoví podnikatelé jsou příliš geniální na to, aby byli schopni se zařadit do existujících struktur. Raději vytvářejí svoje vlastní. Mají silně vyvinutý instinkt a kolegové se tak mohou podílet na něčem novém a unikátním, co se ve velké firmě nestává.

Výzkum a vývoj v prostředí vysokého školství

Stanislav Kužel, Informační společnost, 4.1.2002

V rámci invexového třídenního programu Start-Ups uspořádalo First Tuesday CZ diskusní panel zaměřený na vztah vysokoškolského výzkumu a technologického podnikání, do kterého pozvalo zástupce managementu dvou pražských a dvou brněnských vysokých škol. Otázky kladl a diskusi moderoval redaktor Ekonomu Stanislav Kužel, který společně s týmem VIP zpracoval záznam diskuse.

Máme zelenou, kdy bude bílá?

Jiří Peterka, E-business, 31.10.2001

V současné době je dokončována tzv. Zelená kniha o elektronickém obchodu a počátkem listopadu by měla být předložena do vlády. Otázkou ale je statut a další osud této knihy - jde o definitivní materiál jehož doporučení se stát bude snažit implementovat? Nebo jde pouze o výchozí materiál k diskusi státu s privátním sektorem a teprve z této diskuse vzejde definitivní materiál (tzv. Bílá kniha)?

Prostředí Internetu a zpracování plateb kartami

Václav Matyáš, E-business, 8.12.2000

Centrum pro elektronický obchod pořádalo ve spolupráci s časopisem Data Security Management a VIP park.cz seminář k přijímání plateb kartami prostřednictvím Internetu, kde byly nastíněny základní principy prosazování bezpečnosti v prostředí Internetu. Stěžejní část byla věnována diskuzi zástupců Citibank, Expandia banky, Živnobanky a ČNB a pozvaných odborníků, mj. ze společností MUZO a ICZ.

Proč NEmít svoji www službu

Vlastimil Veselý, E-business, 16.2.1998

Stále více médií, seminářů a konferencí se vás snaží přesvědčit, že je nejvyšší čas jít s vaší firmou na Internet. A protože i vaši kolegové, přátelé a konkurenti budou stále neodbytnější v otázkách, kdy budete mít svoji WWW prezentaci, je dobré se zamyslet nad argumenty, kterými vaše váhání zdůvodníte. Uveďme si několik možných odpovědí, které nepostrádají racionální jádro, a o kterých se vyplatí chvíli přemýšlet.

Informační zdroje pro marketingový výzkum v ČR

Vladimír Chalupský, E-business, 5.8.1996

Studie je zaměřena na charakteristiku současného trhu informačních produktů v ČR. Na základě původní metodiky jsou zhodnoceny informační produkty 27 firem. Nejčetněji zastoupeny jsou firemní rejstříky a katalogy, inzertní katalogy a statistické publikace, v menší míře pak jsou to tiskové abstrakty a výstřižkové služby, nezakázkové analýzy marketingových výzkumných agentur, zprávy o bonitě firem a jiné in-formační služby.

O VIP Direct

CO V NĚM NAJDETE

VIP Direct je e-newsletter obsahující výběr posledních příspěvků Virtuálního inovačního parku (VIP) - informační služby, kterou provozujeme již od roku 1995. Je zasílán zhruba každé tři týdny e-mailem více než 8 tisícům odběratelů. V každém vydání najdete stručný přehled s odkazem na konkrétní web adresu a další aktuality týkající se rozvoje informační společnosti a ekonomiky (některé texty nejsou na webu publikovány).

KOPÍROVÁNÍ V PLNÉM ZNĚNÍ DOVOLENO

Považujete-li VIP Direct za užitečný pramen informací, budeme rádi, když tuto zprávu (bez úprav) přepošlete svým kolegům nebo známým. Uvítáme rovněž vaše náměty, tipy a kritické připomínky. Pro komunikaci s námi používejte výhradně adresu uvedenou v následující patičce.

CHRÁNÍME VAŠE SOUKROMÍ

Nehodláme VIP Direct zneužívat k zasílání reklamních zpráv nebo jiných forem spamu. Chráníme vaše soukromí - vaše adresy nejsou dávány k dispozici třetím stranám.

FIRST innovation park

Naši členové


FIRST Innovation Park © 2006    |    e-mail: vip@park.cz    |    tel: +420 541 143 053